banner tudalen

Gwerthoedd craidd

tua (2)

Gwerthoedd craidd

Ymddiried yn y Goruchaf, Ansawdd, Gwasanaeth, Arloesedd, Gwaith Tîm, Moesoldeb, Cynaliadwyedd, Amynedd, Gonestrwydd, Teyrngarwch, Manylion, Rhagwelediad, Rhagweithioldeb, Profiad, Parch, Elite, Rhagoriaeth, Dysg, Angerdd, Deinameg, Dyfalbarhad, Dyfeisgarwch, Effeithlonrwydd.

Creu Gwerthoedd A Thyfu Gyda'n Gilydd.