banner tudalen

Rheoli Ansawdd

Rheoli Ansawdd

Gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf, gyda chapasiti cynhyrchu sylweddol, gall ffatri Colorcom sicrhau cynhyrchiant sefydlog a sicrhau cyflenwad a danfoniad amserol.Yn ogystal, gallwn hefyd deilwra atebion ar gyfer y gweithgynhyrchu i ofynion cwsmeriaid unigol.Oherwydd ein cyfarpar rheoli ansawdd uwch a fuddsoddwyd a staff technegol profiadol, mae ein cynnyrch o gysondeb ansawdd uwch.Mae ansawdd yn gyfrifoldeb pob gweithiwr Colorcom.Rheoli Ansawdd Cyfanswm (TQM) yw'r sylfaen gadarn y mae'r cwmni'n gweithredu arno ac yn adeiladu ei fusnes yn barhaus.Yn Colorcom Group, mae Ansawdd yn nodwedd hanfodol ar gyfer llwyddiant a rhagoriaeth corfforaethol parhaol y cwmni, mae'n norm cyson ym mhob agwedd ar ein gweithrediad, mae'n ffordd o fyw y mae'n rhaid i bawb ei chynnal.